Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

Typ školy: SOŠ automobilová
SOŠ cestovného ruchu
SOŠ obchodná / obchodu a služieb
Forma štátna
Adresa: Cintorínska 4, Nitra, 95050
WWW: http://zssnr.edupage.org/
Email: soscintorinska4nr@gmail.com
ekon.zssnr@mail.t-com.sk
Telefón: 037/6528379
Kontaktná osoba:Ing. Dana Kročková, ekon.zssnr@mail.t-com.sk, 037/6528379

Obecný popis

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, dopravy a služieb, cestovného ruchu, podnikania a pripraviť ich na štúdium na vysoké školy príslušného zamerania.


Obchod a podnikanie  [6352 M]

http://zssnr.edupage.org/about/?subpage=3&
4 ročné s maturitou: 6352 M obchod a podnikanie
BLOK OBCHODU BLOK CESTOVNÉHO RUCHU
odbor určený pre: chlapcov a dievčatá
Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie: - v obchodných organizáciách - v organizáciách poskytujúcich služby ako radový pracovník,
manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky Písomná skúška -- Maturitná skúška

Prevádzka a ekonomika dopravy  [3760 M]

http://zssnr.edupage.org/about/?subpage=3&
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy SVzP_prevadzka_a_ekonomika_dopravy(1).pdf
odbor určený pre: chlapcov a dievčatá
dĺžka štúdia: 4 roky Teoretické vzdelávanie je zamerané na oblasť prevádzky dopravy,
ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, komunikácie a práva. Technické a technologické vzdelávanie sa zameriava na dopravnú
sústavu, dopravnú geografiu, dopravné a prepravné prostriedky, cestné vozidlá a ich údržbu a opravy. Praktická príprava je zameraná na oblasť
technického kreslenia, podnikania v doprave a informatiky v doprave. Žiaci absolvujú súvislú odbornú prax 15 dní v 3. ročníku a 15 dní v 4. ročníku.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky Písomná skúška -- Maturitná skúška

Kozmetička a vizážistka  [6362 M]

http://zssnr.edupage.org/?
6362 M kozmetička a vizážistka
- určené pre: dievčatá a chlapcov
- forma: denná

- dĺžka štúdia: 4 roky

- doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Absolventka študijného odboru kozmetička a vizážistka je kvalifikovaná pracovníčka, schopná uplatniť sa v kozmetických a vizážistických salónoch, má možnosť založiť si a úspešne prevádzkovať kozmetický salón, možnosť vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky Písomná skúška -- Maturitná skúška

Autoopravár - mechanik  [2487 H 01]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Výučný list

Autoopravár - elektrikár  [2487 H 02]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Výučný list

Autoopravár - karosár  [2487 H 03]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Výučný list

Fotograf  [6452 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Výučný list

Kaderník  [6456 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Výučný list

Predavač  [6460 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Výučný list

Vlasová kozmetika  [6426 L]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- Maturitná skúška

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava  [3757 L 01]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- Maturitná skúška

Manikér - pedikér  [6424 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- Výučný list

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 2 Anglický jazyk , Nemecký jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka Ruský jazyk