Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina

Typ školy: SOŠ elektrotechnická
SOŠ - Stredná odborná škola
Forma štátna
Adresa: Komenského 50, Žilina, 010 01
WWW: http://www.soseza.sk
Email: riaditel@soseza.sk
Telefón: 041/7074916 - sekretariát
041/7074941 - zborovňa
Kontaktná osoba:Ing. Ľubomír Králik, riaditel@soseza.sk, 041/7074912

Mechanik počítačových sietí  [2682 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- Maturitná skúška

Mechanik elektrotechnik  [2697 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- Maturitná skúška

Elektromechanik - zameraný na silnoprúdovú techniku  [2683 H 11]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- Výučný list