Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre študentov   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Akcia   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredné školy, gymnáziá a učilištia po celej Slovenskej republike

Vitajte v internetovom on-line katalógu stredných škôl STREDNESKOLY.EU. Najširšia ponuka informácií pre tých, ktorí chcú zvoliť vhodnú strednú školu. Vyberte si z ponuky: Gymnázium, Konzervatórium, Lýceum, SOU, SOŠ, SPŠ, Obchodná akadémia, Špeciálne školy, apod. po celej SR. Možnost vyhľadávania podľa regiónov, miest, vyučovaných predmetov apod. Praktické informácie pre študentov, rodičov a školy. Ak ešte nie ste v našom katalógu zobrazení, zaregistrujte svoju školu vyplnením krátkeho on-line formulára.

Stredné školy

Gymnáziá

Konzervatória

Špeciálne školy

Typ štúdia:
Predmet:
 
Kraj:
Mesto, obec:
Právna forma
Druh štúdia
 
Jazyk:     a     a
  
Dnes sa predstavujú
Dnes sa představujú stření ±koly

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Typ školy: SOŠ - Stredná odborná škola
Adresa:Bieloruská 1, Bratislava, 82106
Internet:http://www.gastroskola.sk
Email: skolagastroskola.sk
Dnes sa představujú gymnázia

Spojená škola sv. Vincenta de Paul

Typ školy: Gymnázium 4 ročné
Adresa:Bachova 4, Bratislava, 821 03
Internet:http://www.vincentdepaul.sk
Email: svantnerovavincentdepaul.sk


Nájdených 319 škol podľa zadaných kritérií

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 Košice

Typ školy: SOŠ automobilová
Adresa:Moldavská cesta 2, Košice, 041 99
Internet:http://www.sosake.sk
Email: adminsosake.sk

Stredná odborná škola technická

Typ školy: SOŠ technická
Adresa:Vranovská 4, Bratislava, 851 02
Internet:http://www.sosvranovska.eu
Email: souvranoisternet.sk

Stredná zdravotnícka škola

Typ školy: Stredná škola zdravotnícka
Adresa:Kukučínova 40, Košice, 041 37
Internet:http://www.kukucinka.sk
Email: szskosicekukucinka.sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Typ školy: Stredná priemyselná škola
Adresa:Hálova 16, Bratislava 5, 851 01
Internet:http://www.spsehalova.sk
Email: iveta.safrankovaspsehalova.sk

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

Typ školy: SOŠ dopravná
Adresa:Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, 04501
Internet:http://sosmoldava.edupage.org/
Email: skolasposmold.svcmi.sk

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom

Typ školy: Obchodná akadémia
Adresa:Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, 915 01
Internet:http://www.prvasosnmnv.sk
Email: sekretariatprvasosnmnv.sk

Spojená škola

Typ školy: SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku
Adresa:SNP 30, Ivanka pri Dunaji, 900 28
Internet:http://www.spojsivanka.sk
Email: spojsnextra.sk

Stredná odborná škola drevárska

Typ školy: SOŠ drevárska a nábytkárska
Adresa:Pod lipami 77, Liptovský Hrádok, 03301
Internet:http://www.soudlh.sk
Email: soudlhsoudlh.sk

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

Typ školy: Obchodná akadémia
Adresa:Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš, 03147
Internet:http://www.oalm.eu
Email: oalmoalm.eu

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Typ školy: SOŠ pedagogická
Adresa:Ružová dolina 29, Bratislava, 82109
Internet:http://www.paneuropasa.eu
Email: profkreatisprofkreatis.sk

Stredná priemyselná škola dopravná

Typ školy: Stredná priemyselná škola
Adresa:Kvačalova 20, Bratislava 2, 82108
Internet:http://spsdkvacalova.edupage.org/contact/
Email: spsdkvacba.telecom.sk

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

Typ školy: SOŠ elektrotechnická
Adresa:Vazovova 12, Bratislava, 81107
Internet:http://www.csose.sk
Email: csosecsose.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova ul.č. 2797/6, 918 54 Trnava

Typ školy: SOŠ obchodná / obchodu a služieb
Adresa:Lomonosovova ul.č. 2797/6, Trnava, 918 54
Internet:http://sosostrnava.edupage.org/
Email: milenadobrovodskacentrum.sk

Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania

Typ školy: SOŠ chemická a potravinářská
Adresa:Závodská cesta 2961, Žilina, 010 01
Internet:http://www.soussza.edu.sk
Email: sukromnesoustonline.sk

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

Typ školy: Stredná umelecká škola
Adresa:Vajanského 23, Levice, 934 03
Internet:http://www.suslbielika.edu.sk
Email: suslbielikamail.t-com.sk

stránkování   « [1]  2  3  4  5  6  7  ... 22 »